Referat ds. osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
DEPARTAMENT ZDROWIA
Zespół ds. PFRON
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
siedziba - ul. Reymonta 24 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 953, 954
fax +48 (32) 77 40 906
godz. 7:30 - 15:30
wydz.zdrowia@slaskie.pl


Czober Miłosz
nr. pokoju: 408 B-C
+48 32 77 40 917
mczober@slaskie.pl

Leśniak Adam
nr. pokoju: 408 A
+48 (32) 77 40 918
adlesniak@slaskie.pl

Lisiak Paweł
nr. pokoju: 408 D
+48 (32) 44 70 915
plisik@slaskie.pl

Sawiak Anna
nr. pokoju: 038
+48(32) 77 40 638
asawiak@slaskie.pl
siedziba ul. Dąbrowskiego 23

Winter Ewelina
nr. pokoju: 408 E
+48 (32) 77 40 913
ewinter@slaskie.pl