WiadomościRówne prawa = równe szanse

O problemach z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne i działaniach zmierzających do likwidacji barier w dostępie do rynku pracy, rozmawiać będą uczestnicy konferencji, która odbędzie się w najbliższy czwartek w katowickim Centrum Sztuki Filmowej