Wiadomości


Finaliści Albertiany w województwie śląskim

Fundacja „Mimo Wszystko" i Fundacja im. Brata Alberta wspierają na co dzień osoby niepełnosprawne i ciężko chore w całej Polsce. Jednym z głównych celów tych organizacji pożytku publicznego jest prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych.

Wytrwale dla osób z autyzmem i ich rodzin

Jutro, w piątek 17 lutego o godz. 10.00 zostanie oficjalnie otwarte Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE (łac. wytrwale). Centrum obejmuje opieką dzieci, młodzież i dorosłych z nieharmonijnym rozwojem, w szczególności pacjentów z autyzmem.