WiadomościFinaliści Albertiany w województwie śląskim

Fundacja „Mimo Wszystko" i Fundacja im. Brata Alberta wspierają na co dzień osoby niepełnosprawne i ciężko chore w całej Polsce. Jednym z głównych celów tych organizacji pożytku publicznego jest prowadzenie Warsztatów Terapii Artystycznej dla osób niepełnosprawnych.