Wiadomości

Ogólnopolski Konkurs „OTWARTE DRZWI"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza IX edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym