Wiadomości
Dofinansowanie kosztów szkolenia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 5 lipca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. Nr 0, poz. 687).Bądź na chwilę jednym z nas

W piątek 27 lipca br. kilkunastu pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeszło krótkie szkolenie dotyczące sposobu funkcjonowania osób z dysfunkcją wzroku


Oferty wizyt studyjnych

Wizyty studyjne dla pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego w ramach projektu systemowego: „Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego"