WiadomościProgram na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością

W związku z zainicjowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego procedury programowania założeń dla planowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcia w perspektywie 2014-2020, powstała idea wypracowania Programu na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnością.VII Edycja Konkursu LODOŁAMACZE 2012

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich Pracodawców biznesu odpowiedzialnego społecznie. Jeżeli zatrudniasz nawet jedną osobę niepełnosprawną, ten Konkurs jest dla Ciebie!
Zasady udzielania dotacji ze środków PFRON

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 1826/166/IV/2012 z dnia 3 lipca br. przyjął zasady udzielania dotacji ze środków PFRON według algorytmu, przekazywanych przez samorząd województwa śląskiego na realizację robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.