Z ZAZ na otwarty rynek pracy – szanse i zagrożenia

fot. oddział Małopolski PFRON fot. oddział Małopolski PFRON
Pod takim tytułem odbyła się makroregionalna konferencja. Był to pierwszy wspólny projekt 5 oddziałów PFRON: Małopolskiego, Podkarpackiego, Śląskiego, Lubelskiego oraz Świętokrzyskiego

W Muzeum Armii Krajowej zebrało się ponad 100 uczestników: parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych, samorządowych, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także liczni przedstawiciele Zakładów Aktywności Zawodowej funkcjonujących na terenie województw zaangażowanych w organizację konferencji.

Celem spotkania było przedstawienie propozycji zmian w działalności zakładów aktywności zawodowej, dzięki którym osoby niepełnosprawne mogłyby bardziej aktywnie funkcjonować na otwartym rynku pracy.

„Zmiany nakierowane są na życie osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby osoby niepełnosprawne były aktywnymi członkami naszego społeczeństwa, a tę aktywność warunkuje system, który będzie dla nich przyjazny, który umożliwi poprawę stanu ich zdrowia, uzyskanie pomocy i realizację zawodową” – podkreśliła obecna na konferencji Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, która zwróciła uwagę na konieczność dyskusji w obszarze rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budowy nowego systemu, który daje większe możliwości opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

W trakcie konferencji można było wysłuchać wielu prelegentów m.in. poseł Agnieszkę Ścigaj, Mariusza Mitusia, prezesa Zarządu Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ czy prof. Janinę Filek, pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Sytuację Śląskich Zakładów Aktywności Zawodowej i dobre praktyki w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przedstawiła Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Na terenie województwa śląskiego funkcjonuje 13 zakładów zatrudniających łącznie 590 osób. W latach 2012-2016 zatrudnienie na otwartym rynku pracy znalazło łącznie 108 osób.

W drugiej części spotkania paneliści debatowali nad obecną formą Zakładów Aktywności Zawodowej oraz kierunkiem, do którego powinny one zmierzać. Zgodnie stwierdzono, że Zakłady Aktywności Zawodowej należy rozwijać oraz wzmacniać, a do tego niezbędne jest wypracowanie konkretnych rozwiązań legislacyjnych. Dzięki konferencji otwarto pole do głębszej dyskusji, jak również możliwa była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami zakładów aktywności zawodowej z pięciu województw.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wiceminister Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
fot. oddział Małopolski PFRON Zdjęcie fot. oddział Małopolski PFRON