„Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej”

Oddział Śląski PFRON zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zajęcia prowadzone będą od września 2016 r. do marca 2018 r. w Centrum Diagnostyki i Szkoleń w Nakle Śląskim.

Projekt skierowany jest do kobiet z terenu województwa śląskiego powyżej 30 roku życia, niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo), posiadających co najmniej wykształcenie ponadgimnazjalne.

W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kobiety z niepełnosprawnością.

W ramach projektu uczestnikom projektu oferowane jest bezpłatne kompleksowe wsparcie w zakresie:

  • poradnictwa zawodowego
  • grupowych szkoleń z zakresu księgowości (stypendium 783,20 zł brutto za 100 godz. uczestnictwa)
  • zajęć komputerowych z programu księgowego (SAGE SYMFONIA 2.0 Finanse i Księgowość /stypendium 156,60 brutto za 30 godz. uczestnictwa)
  • płatny 3-miesięczny staż (1926,75 zł brutto miesięcznie)

Rekrutacja potrwa do października 2017 r. Obecnie trwa nabór formularzy rekrutacyjnych do IV edycji projektu.

Rozmowa kwalifikacyjna oraz doradztwo zawodowe odbywać się będą w Nakle Śląskim. Szkolenia w Katowicach. Staż w rejonie miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje odnośnie do projektu znajdują się na stronie internetowej www.cdisz.pl.

Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z o.o.
ul. Główna 21, 42-620 Nakło Śląskie
tel. 884 97 57 57
e-mail biuro@cdisz.pl