Więcej przestrzeni dla niepełnosprawnych

Logo konkursu Logo konkursu
Rusza IX edycja konkursu na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami – „Samorząd Równych Szans 2017"

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie samorządy z całej Polski, które zrealizowały lub realizują projekty przyczyniające się do zwiększenia udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu lokalnych społeczności.

Rada Nagrody, pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przyzna minimum 3 równorzędne nagrody główne (statuetki) dla następujących grup samorządów:

 • najlepsza gmina,
 • najlepszy powiat grodzki,
 • najlepszy powiat ziemski/województwo.

Ponadto najciekawsze projekty zostaną nagrodzone nagrodą specjalną – statuetką Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz nagrodami regionalnymi.

Działania zostaną ocenione ze względu na ich jakość i wpływ na faktyczną poprawę sytuacji grupy docelowej, a nie wysokość przeznaczonych środków finansowych - dlatego nawet niewielkie, ale innowacyjne i odpowiadające na lokalne potrzeby projekty, mają realną szansę, aby zdobyć główną nagrodę.

Projekty zgłaszane do Konkursu mogą dotyczyć różnych obszarów dotyczących, m.in. dostępności do wydarzeń kulturalnych czy sportowych, dostępności do usług publicznych, dostępu do informacji i edukacji, zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami lub działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Pełna lista znajduje się w Regulaminie Konkursu (paragraf nr 4).

Obszary priorytetowe w bieżącej edycji konkursu, które zostaną dodatkowo wyróżnione, to:

 • niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja – ze względu na temat przewodni tegorocznego III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
 • działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami – ze względu na nawiązania do rządowego programu „Za życiem”,
 • edukacja włączająca – ze względu na wyzwania w tym obszarze i reformą oświaty,
 • działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami – ze względu na temat priorytetowy zeszłorocznego II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami,
 • dostępne wybory – ze względu na obowiązek zwiększenia udziału dostępnych lokali wyborczych,
 • działania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym.

Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej gali, w której wezmą udział goście z całego kraju: przedstawiciele PFRON, Sejmu, instytucji centralnych, nagrodzonych samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych i mediów. Gala odbędzie się na początku grudnia w Krakowie. Nagrodzone projektu zostaną zaprezentowane zgromadzonym uczestnikom w trakcie gali.

Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny.

Termin składania wniosków upływa 6 października 2017 r. Wnioski do konkursu należy składać w internetowej Bazie Dobrych Praktyk, gdzie znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje o Konkursie.

Opis procesu rejestracji w Bazie Dobrych Praktyk znajduje się Przewodniku. Zasady Konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Bazy uzyskają Państwo pod numerem tel.: 12 629 85 14 lub pisząc na adres mailowy: bdp@firr.org.pl.

Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Instytutu Rozwoju Regionalnego. Konkurs „Śląski Samorząd Równych Szans” organizowany przez Marszałka Województwa Śląskiego realizowany jest jako edycja regionalna ogólnopolskiego Konkursu „Samorząd Równych Szans”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
Logo konkursu Zdjęcie

Załączniki
Przewodnik rejestracji w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk [PDF 952,9kB]
Regulamin konkursu [PDF 592,2kB]