Świąteczny Kiermasz Rękodzieła Osób Niepełnosprawnych

Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji przedsięwzięcia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego planuje po raz kolejny zorganizować świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych. Kiermasz odbędzie się 12 kwietnia br. w godz. 10.00-14.00 w westybulu Gmachu Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach.

Idea kiermaszu polega na promocji twórczości osób niepełnosprawnych, prezentacji własnoręcznie wykonanych wyrobów o tematyce świątecznej, a pieniądze uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Zachęcamy do udziału w przedsięwzięciu wszystkie organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i wszystkich współpracujących z osobami niepełnosprawnymi (m.in. zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, szkoły specjalne, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy).

Formularz zgłoszeniowy udziału w kiermaszu należy przesłać na adres: niepelnosprawni@slaskie.pl w terminie do 22 lutego 2019 r.

Osobą do kontaktu jest Adam Leśniak, pracownik Referatu ds. osób niepełnosprawnych Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. (32) 77 40 918, email: adlesniak@slaskie.pl

Załączniki
Formularz zgłoszeniowy [DOC 211,5kB]