Skład rady

Członkowie Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład rady na lata 2016 - 2020:

  1. Daniel Kasprzyk – Polski Związek Głuchych Oddział Śląski w Katowicach
  2. Irena Obiegły - Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim - wiceprzewodnicząca
  3. Laura Tomkiewicz-Montowska - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowskich Górach
  4. Anna Wandzel - Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych „Pogranicze Bez Barier” - przewodnicząca
  5. Anna Dziąsko - Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Bytomiu,
  6. Jan Zieliński - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Skarbek”w Mysłowicach - sekretarz
  7. Jan Gaj Starostwo - Powiatowe w Częstochowie