Reforma orzecznictwa – głos niepełnosprawnych

Rozpoczął prace zespół, który ma zreformować system orzekania o niepełnosprawności. Mile widziane uwagi osób niepełnosprawnych

Pracami Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Systemu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Niezdolności do Pracy, powołanego do życia 2 lutego 2017 r. przez premier Beatę Szydło, kieruje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele ZUS, KRUS, a także resortów edukacji, obrony narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, finansów i rozwoju, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. W pracach wezmą też udział przedstawiciele PFRON, Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także eksperci.

Zespół ma w ciągu roku przeanalizować obecny i opracować nowy, ujednolicony system orzekania. Dlatego też redakcja portalu internetowego niepelnosprawni.pl zwraca się do osób z niepełnosprawnością, a także do ich rodziców i opiekunów z propozycją, by wnosili własne uwagi, jak nowy system orzekania o niepełnosprawności powinien wyglądać, co jest w nim najważniejsze, co zachować z obecnych przepisów, a co jest do zmiany lub usunięcia.

Wypowiedzi należy przesłać do 12 marca 2017 r. na adres: redakcja@niepelnosprawni.pl

Szczegóły oraz zasady opracowanych postulatów znajdują się na stronie www.niepelnosprawni.pl