Projekt TOP Konstruktor

Osoby po kierunkach technicznych, pozostające bez pracy, mogą liczyć na wsparcie

Projekt adresowany jest do absolwentów techników o kierunku mechanicznym oraz studentów studiów niestacjonarnych i absolwentów uczelni technicznych w wieku do 29 lat pozostających bez pracy, mieszkających w województwie śląskim.

Uczestnicy projektu biorą udział w certyfikowanych kursach CATIA v.5 Basic oraz CATIA v.5 Advanced oraz w 3 miesięcznym płatnym stażu w firmach branży przemysłowej na stanowiskach pracy wykorzystujących oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania lub symulacji. Uczestnikom projektu przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe i stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu.

Projekt realizuje Śląskie Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o.

Kontakt:
Anna Ciemięga
Kierownik Działu
Dział Analiz i Strategii Szkoleń
tel. 48 32 420 4036
a.ciemiega@scuw.pl

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły dotyczące projektu na stronie Śląskiego Centrum Usług Wspólnych