Profesjonalni w działaniu

Konkurs PFRON

Ogłoszono konkursu „Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Celem konkursu jest poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. Dofinasowanie otrzymają projekty dotyczące:

  • organizowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • zakupu, szkolenia i utrzymania psów asystujących w trakcie szkolenia.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane do 28 lipca 2017 roku do godziny 12.00 poprzez aplikację Generator Wniosków.

Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie przeznaczono 1,5 mln zł. Kwota dofinansowania danego projektu nie może przekraczać 300 000 zł.

Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny albo ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział:

  • uczestników projektu z co najmniej 4 województw – w przypadku typu projektu „organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • beneficjentów ostatecznych projektu z co najmniej 2 województw – w przypadku typu projektu „zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia”.

Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.