Poznaj nas – dorosłe osoby głuchoniewidome we współczesnym świecie

Zdjęcie
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach zapraszają na konferencję

Konferencja "Poznaj nas – dorosłe osoby głuchoniewidome we współczesnym świecie" odbędzie się 21 lutego 2017 w godz. 10.00-14.00 w filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (ul. Wajdy 21, Katowice-Bogucice).

Organizatorzy proszą o mailowe potwierdzenie udziału w konferencji: konferencjatpg@gmail.com do dn. 15 lutego br. Proszą także o informację o koniecznym wsparcia w pełnym odbiorze treści konferencji (np. system FM, tłumacz języka migowego, symultaniczny przekaz tekstu).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje oraz program konferencji zostaną wkrótce zamieszczone na stronie internetowej Śląskiej Jednostki Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym www.tpgslask.wordpress.com w zakładce AKTUALNOŚCI, a także na głównej stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach www.mbp.katowice.pl.

Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.
Załączniki
Plakat [17,2MB]