Niech wrócą wspomnienia

Podsumowanie Śląskiego Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych

Tegoroczny piknik odbył się 21 czerwca br. na terenie kompleksu „Olza” w Olzie.

Organizacja imprez tego typu to jeden z rodzajów wsparcia samorządu województwa dla środowiska osób niepełnosprawnych. Podejmowane inicjatywy służą poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych i przyczyniają się do zmiany świadomości całego społeczeństwa.

Te zmiany są bardzo istotne, szczególnie w kontekście ratyfikowanej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych, która stanowi istotny postęp w zakresie ochrony praw i godności osób niepełnosprawnych.

Relacja filmowa Śląskiego Pikniku Integracyjnego Osób Niepełnosprawnych – link