Możliwości aktywizacji zawodowej

Informacje Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Śląski PFRON informuje o aktualnie prowadzonych naborach w ramach realizowanych projektów europejskich ze środków unijnych na terenie województwa śląskiego. Projekty realizowane są m.in. przez: Fundację Aktywnej Rehabilitacji, Ochotnicze Hufce Pracy, Śląską Akademię Nauki i Rozwoju.

Szczegóły na stronie PFRON