Małe dziecko z autyzmem - kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie

Konferencja Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS”

24 kwietnia 2019 r. Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS” organizuje konferencję metodyczną poświęconą wczesnemu wspomaganiu rozwoju dzieci „Małe dziecko z autyzmem - kompleksowa diagnoza, pomoc i wsparcie”.

Jej głównym celem jest przedstawienie kompleksowych rozwiązań w diagnostyce i opiece nad małym dzieckiem niepełnosprawnym.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z najnowszą wiedzą naukową i działaniami praktycznymi związanymi z diagnostyką i usprawnianiem małych dzieci z autyzmem oraz wsparciem ich rodzin.

Konferencja adresowa jest do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz przedstawicieli instytucji pracujących z małym dzieckiem i/lub prowadzących wczesną interwencję dzieci. Zaproszeni są koordynatorzy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz koordynatorzy i specjaliści wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Konferencja odbędzie się w filii Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „METIS” w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22.

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie organizatora