Kto do rady?

Nabór na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W związku z odwołaniem jednego z członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych trwa procedura uzupełnienia składu rady. Prawo zgłaszania kandydata przysługuje działającym na terenie województwa organizacjom pozarządowym, fundacjom, wojewodzie i jednostkom samorządu terytorialnego – powiatom i gminom.

Zgłoszenie powinno obejmować jednego kandydata. Termin składania zgłoszeń upływa po 14 dniach od opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Zgłoszenia należy dokonywać w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia i przesłać na adres:

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164).

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 77 40 638.

Załączniki
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego [201,6kB]
Formularz zgłoszeniowy [32,5kB]

Linki do stron zewnętrznych
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego