Jak pozyskać dofinansowanie ze środków PFRON do robót budowlanych?

Zdjęcie
Inwestycje w obiektach służących rehabilitacji niepełnosprawnych

Warsztaty zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego były skierowane do podmiotów mogących podjąć się realizacji inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

„Dofinansowanie robót budowlanych to jedno z istotnych zadań samorządu województwa w obszarze wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością. W naszym regionie jest wciąż zbyt wiele miejsc, do których niepełnosprawni nie mogą dotrzeć, w tym również szpitale. Podpowiadamy jak remontować takie obiekty i gdzie starać się o dofinansowanie. Od 2003 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dofinansowuje inwestycje w tym zakresie” – mówi Barbara Daniel, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W ramach warsztatów poruszono kwestie dotyczące inwestycji, m.in. warunków ubiegania się o środki na realizację zadania, prawidłowego wypełniania wniosku, rozumienia pojęć: rehabilitacja społeczna, dostępność, projektowania uniwersalnego. Przybliżono zagadnienia z zakresu inwestycji budowlanych, ułatwieniu zrozumienia formalności i poprzez to zapewnieniu trwałości realizowanych projektów.

Uczestnicy spotkania skorzystali z wiedzy i doświadczenia specjalistów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Politechniki Śląskiej w zakresie zapewniania dostępności budynków dla wszystkich użytkowników.

Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie do robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych znajdują się na stronie Śląskie. Przyjazne Niepełnosprawnym.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie