Jak chronić najsłabszych?

Prezentacja kampanii „Moje bezpieczne dziecko”

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyły się warsztaty „Moje bezpieczne dziecko”.

Specjaliści z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach oraz Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach omawiali skalę, statystyki i przykłady wykorzystania seksualnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak identyfikować i odpowiadać na potrzeby osób, kiedy istnieje podejrzenie lub kiedy doszło do wykorzystania seksualnego, a także poznali procedurę postępowania z osobą, która doświadczyła przemocy seksualnej.

Warsztaty zorganizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć TyTul