Inwestycje w obiektach służących rehabilitacji niepełnosprawnych

Zdjęcie
Warsztaty dla inwestorów

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na organizowane 6 lipca br. warsztaty „Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych”.

Warsztaty skierowane będą do podmiotów mogących podjąć się realizacji inwestycji budowlanych współfinansowanych ze środków PFRON w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie robót budowlanych to jedno z istotnych zadań samorządu województwa w obszarze wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością. Od 2003 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego dofinansowuje inwestycje w tym zakresie.

W ramach warsztatów poruszone zostaną kwestie dotyczące inwestycji, między innymi:

  • warunków ubiegania się o środki na realizację zadania,
  • prawidłowego wypełniania wniosku,
  • rozumienia pojęcia „rehabilitacja społeczna”, „dostępność”, „projektowanie uniwersalne”.

Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Politechniki Śląskiej w zakresie zapewniania dostępności budynków dla wszystkich użytkowników.

Należy wskazać, że równolegle z prawem budowlanym w polskim prawodawstwie obowiązuje Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r.(Dz. U. z dnia 25 października 2012 r. poz. 1169). Akt ten w art. 9 wprowadza pojęcie dostępności. Celem jej zapewnienia stosuje się środki obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w budynkach, na drogach czy w środkach transportu.

W zamierzeniu organizatora warsztaty mają służyć przybliżeniu zagadnień z zakresu inwestycji budowlanych, ułatwieniu zrozumienia formalności i poprzez to zapewnieniu trwałości realizowanych projektów. To powinno się z kolei przyczynić do poprawy dostępności infrastruktury budowlanej w szczególności dla obywateli z niepełnosprawnością.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach należy kierować na adres email: niepelnosprawni@slaskie.pl do 23 czerwca br.

Organizatorem warsztatów jest Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Partnerzy warsztatów: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Śląski, eksperci Politechniki Śląskiej w Katowicach.

Załączniki
Plakat [6,6MB]
Program warsztatów [3,7MB]