Dotacje na założenie działalności gospodarczej „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie”

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o. o. w Gliwicach, w dniach 6-10 marca 2017 r. (z możliwością przedłużenia) przeprowadza dodatkowy nabór do projektu

Projekt „(Nie)pełnosprawni w swojej firmie” skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, które planują założyć własną działalność gospodarczą. Do projektu zostaną przyjęte 32 osoby (16 kobiet i 16 mężczyzn).

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe warunki łącznie:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • po 30 roku życia (od dnia 30. urodzin),
 • zamieszkujące na terenie województwa śląskiego,
 • bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
 • nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu oferuje się m.in.:

 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo,
 • dotację na założenie działalności gospodarczej – max. 23 754,00 zł,
 • środki finansowe na bieżące opłaty (ZUS, czynsz, itp.) – dla wszystkich uczestników, w maksymalnej kwocie 1750,00 zł/miesiąc na 6 miesięcy, dla minimum 15 uczestników na kolejne 6 miesięcy,
 • doradztwo po rozpoczęciu działalności,
 • pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej.

Ponadto uczestnicy projektu mogą liczyć na wsparcie i pomoc pracowników Biura Projektu, m.in. w zakresie przygotowywania dokumentów projektowych i rozliczania uzyskanego wsparcia.

Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie www.gapr.pl.

kontakt:

BIURO PROJEKTU - czynne w dni robocze w godzinach 8.00-15.00
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 „Maszynownia” pokój 101
e-mail: firma@gapr.pl tel. 32 461 29 24

PUNKT INFORMACYJNY w Bielsku-Białej - czynny w dni robocze w godzinach 8.30-15.30
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”
ul. Stefanii Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała