Dalsze zmiany w ramach programu „Za życiem”

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą drugi etap programu „Za Życiem” wspierającego rodziny z osobami niepełnosprawnymi (na etapie prac w parlamencie projekt był oznaczony numerem 2215).

Zmian dokonano, nowelizując ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W jej wyniku stworzono możliwość:

  • udziału osób niepełnosprawnych w zajęciach klubowych przy warsztacie terapii zajęciowej. Ta nowa forma rehabilitacji dostępna będzie dla byłych uczestników warsztatu, którzy podjęli zatrudnienie. Osoba niepełnosprawna będzie mogła kontynuować zajęcia bez względu na utratę lub zmianę zatrudnienia.
  • wydłużenia prawa do zasiłku opiekuńczego o 16 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14 a 18 rokiem życia.
  • wykonywania telepracy na wniosek wiążący pracodawcę. Wniosek będą mogli złożyć rodzice-pracownicy w związku z niepełnosprawnością dziecka lub jego szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.
Linki do stron zewnętrznych
Więcej szczegółów na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl