Rada przystępuje do działania

fot. BP Tomasz Żak

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dzisiaj na swoim pierwszym merytorycznym posiedzeniu obradowała Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych. W posiedzeniu uczestniczyła Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

„Sprawy osób z niepełnosprawnością zyskują z roku na rok na znaczeniu. Świadczy o tym coraz większa liczba zadań związanych chociażby z funkcjonowaniem Zakładów Aktywności Zawodowej, jak i wydarzeń skierowanych do tej grupy obywateli. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej będzie wspierał działania Rady, będąc także otwartym na nowe pomysły i inicjatywy” – mówiła dyrektor Daniel.

W trakcie posiedzenia nakreślono główne obszary działań Rady. Uznano, że Rada będzie zabiegać o opiniowanie wszystkich uchwał samorządu województwa odnoszących się do osób z niepełnosprawnością, upowszechniać standardy i dobre praktyki w zakresie dostępności, między innymi informacji i infrastruktury transportowej dla niepełnosprawnych, a także utrzymywać kontakt z podmiotami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki społecznej na poziomie regionalnym, w tym kluczowymi organizacjami pozarządowymi czy też wojewódzkimi, jak i powiatowymi społecznymi radami do spraw osób niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak