Sportowa aktywność bez barier

Kilkuset uczestników, sportowa rywalizacja i atmosfera w duchu fair play. Tak w kilku słowach można podsumować Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych, które odbywały się w kompleksie sportowym MICHAŁ w Siemianowicach Śląskich

Celem imprezy było propagowanie aktywności sportowo-ruchowej jako jednej z form rehabilitacji oraz integracja wielu środowisk. W zawodach oprócz osób niepełnosprawnych skupionych wokół zakładów aktywności zawodowej czy warsztatów terapii zajęciowej udział wzięli także m.in. mieszkańcy domów pomocy społecznej, osoby będące pod opieką fundacji, stowarzyszeń, uczniowie szkół specjalnych i innych organizacji prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W programie zawodów zaproponowano dyscypliny sportowe, gry i zabawy z elementami rywalizacji zebrane w blokach: pływackim, konkurencji rozgrywanych na hali, gier i zabaw oraz turnieju piłki nożnej. Zawody były okazją do propagowania aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych oraz społecznych form rehabilitacji.

Organizatorem imprezy był Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Siemianowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „IMPERIUM SŁOŃCA” w Siemianowicach Śląskich.

Na organizację imprezy Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył z budżetu województwa 50 tys. zł. Zawody organizowane były już po raz szósty; za każdy razem odbywają się w innej części regionu.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na slaskie.pl