VII gala Samorządu Równych Szans 2015 za nami

Wśród wyróżnionych Tychy, Bielsko-Biała oraz Rybnik

18 września br. w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Nagrodzone zostały działania samorządów z całej Polski, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

Uroczystość otworzył Poseł Parlamentu Europejskiego Marek Plura, który w swoim przemówieniu wyrażał się o inicjatywach podejmowanych przez polskie samorządy w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom godnego życia w lokalnej społeczności. Podkreślił, że na tle Europy z dumą możemy pochwalić się wieloma wspaniałymi projektami w tej dziedzinie.

Podczas gali Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowali Kierownik Referatu ds. PFRON Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Agnieszka Przeniosło oraz Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Jan Zieliński. Przekazali oni na ręce Prezesa Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego list gratulacyjny Aleksandry Skowronek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Napisała on m.in.: „Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wśród samorządowców nie brakuje ludzi kreatywnych, którzy z determinacją i odwagą realizują projekty zmieniające rzeczywistość na przyjazną wszystkim, także osobom z niepełnosprawnościami. Mam nadzieję, że kolejne edycje projektu przyczynią się do przełamywania barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi, co jest szczególnie ważne w kontekście ratyfikowanej Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.”

To już VII edycja Samorządu Równych Szans. W tym roku Rada Nagrody, pod przewodnictwem Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wyłoniła 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień. Przyznano także 5 wyróżnień branżowych w dziedzinach: dostępność sportu, dostępność kultury, dostępność transportu, zatrudnienie oraz wsparcie rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Wśród laureatów edycji ogólnopolskiej znalazło się Miasto Tychy za projekt „Pomysł na siebie - program rehabilitacji społecznej dla młodzieży niepełnosprawnej”. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „W Stronę Słońca”. Projekt odpowiada potrzebom Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach, na organizację warsztatów umożliwiających wspólne spotkania absolwentów i uczniów oraz realizację ich pomysłów w zakresie rozwoju osobistego i zaradności życiowej (m.in. praktyczna nauka wideofilmowania - rejestrowania uroczystości szkolnych i środowiskowych, obróbka materiałów filmowych, reportaży, elementy dramy, udział w przedstawieniach teatralnych; warsztaty gospodarstwa domowego,savoir - vivre, pisanie CV, redagowanie dokumentów urzędowych; kreacja wizerunku wraz z elementami psychokorekcji; zabiegi kosmetyczno - fryzjerskie (głównie dla uczestników z problemami dermatologicznymi, którzy nie posiadają środków finansowych na kosmetykę zdrowotno - estetyczną). Przy współpracy Telewizji Internetowej powstał film pt. „Warsztaty filmowe, czyli casting w szkole specjalnej”.

Ponadto z terenu województwa śląskiego wyróźnienie otrzymało:

  • Miasto Rybnik

Realizatorem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku, który od wielu lat podejmuje różnorodne działania pomagające w reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych. Urząd zorganizował Targi Pracy (w 2014 r. IV edycja) wraz z kampanią społeczną propagującą zatrudnianie osób defaworyzowanych. Wzięło w nich udział 13 firm i 400 uczestników. Pracowników poszukiwały firmy z całego województwa śląskiego. Innym wydarzeniem był konkurs „Wygraj staż”. Jego celem było zachęcenie osób niepełnosprawnych do profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz wyróżnienie trzech uczestników i zaproszenie ich na rozmowę kwalifikacyjną. Laureatka wygrała staż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku w okresie od stycznia do czerwca 2015 r.

  • Miasto Bielsko-Biała

Projekt dotyczy wieloletnich działań miasta Bielsko-Białej na rzecz mieszkańców z niepełnosprawnościami, w szczególności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Priorytetowymi zadaniami Rady, działającej przy Prezydencie Miasta Bielska-Białej, jest opiniowanie wszystkich inwestycji, remontów prowadzonych przez podmioty miejskie, jak również aktów prawnych podejmowanych przez Radę Miejską w Bielsku-Białej, zarządzeń Prezydenta Miasta Bielska-Białej, które mają skutek dla osób z niepełnosprawnościami. W skład Rady wchodzi 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 1 osoba reprezentująca jednostkę samorządu terytorialnego. Rada reprezentuje szerokie grono osób niepełnosprawnych: 1 osoba reprezentuje osoby z dysfunkcję motoryczną, 1 - wzroku, 1 - słuchu i 1 reprezentuje osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawne dzieci. W latach 2011-2015 Rada wydała 34 opinie dotyczące remontów, inwestycji mających skutek dla osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym można powiedzieć, że 34 inwestycje, jak również wiele aktów prawnych uwzględnia wszelkie udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tak dobrej współpracy udało się wypracować już wiele rozwiązań, które korzystnie oddziaływają na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami w Bielsku-Białej.

Z nagrodzonymi projektami można zapoznać się w internetowej Bazie Dobrych Praktyk: www.bazadobrychpraktyk.org.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.