Perspektywa 2014-2020

Możliwości aplikowania śląskich organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Linki do stron zewnętrznych
Prezentacje zamieszczono na stronie NGO