NGO świadczące specjalistyczne wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom

Informator powstał podczas realizacji projektu "Poza schematem"

"Informator o organizacjach pozarządowych świadczących specjalistyczne wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom w województwie śląskim", który powstał podczas realizacji projektu "Poza schematem" współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego. Jest to baza teleadresowa tych organizacji, które pomagają osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, ale także osobom, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, co w konsekwencji może doprowadzić do takich problemów.

Załączniki
Informator o org. pozarządowych świadczących wsparcie osobom z zaburzeniami psychicznymi [PDF 471,0B]