III piknik za nami

W Hali Wystaw Kapelusz w Parku Śląskim w Chorzowie odbył się III Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych

W imprezie udział wzięło przeszło 1000 osób niepełnosprawnych z Zakładów Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i organizacji pozarządowych województwa śląskiego. Dla uczestników przygotowano program artystyczny oraz wiele konkurencji sportowych i zabaw.

W programie Pikniku znalazły się między innymi: Otwarta Scena - prezentacje muzyczne, teatralne, recytatorskie i taneczne w wykonaniu uczestników Pikniku, Sportowa Łąka - konkurencje sportowe, zabawy zręcznościowe, jazda na rowerze, spacer z kijami pod okiem instruktora, zajęcia na siłowni terenowej oraz Jarmark Instytucji i Organizacji - prezentacja wyrobów podopiecznych Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, a także pokazy Straży Pożarnej.

Wszyscy chętni mogli zmierzyć ciśnienie i poziom cukru we krwi oraz skorzystać z porad specjalistów (diabetyka, dietetyka, rehabilitanta, psychologa, psychiatry) z Zespołu Wojewódzkich Przechodni Specjalistycznych w Katowicach. Można było także wysłuchać porad i wykładów z zakresu zdrowia seksualnego wygłoszonych przez naukowców Zakładu Profilaktyki Chorób Kobiecych i Seksuologii Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach.

Udzielane były również porady zawodowe przez przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, lidera projektu „Kierunek praca", którego celem jest wzrost kwalifikacji zawodowych, zdobycie doświadczenia zawodowego oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji w Katowicach, które prowadzi projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III".

Na organizację Pikniku przeznaczono 40 tys. zł z budżetu Województwa Śląskiego. Konkurs na realizację zadania wygrała Fundacja „Park Śląski" z siedzibą w Chorzowie.

Linki do stron zewnętrznych
Galeria zdjęć (Park Śląski)