Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informacyjny „Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim"

Publikacja zawiera dane teleadresowe instytucji z terenu województwa śląskiego świadczących usługi z zakresu zdrowotnej opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, pomocy społecznej oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób dotkniętych zaburzeniami psychicznymi.

Przewodnik skierowany jest do osób szukających informacji i pomocy w obszarze zdrowia psychicznego, wsparcia społecznego oraz aktywizacji i rehabilitacji zawodowej, jak również do instytucji zajmujących się niesieniem wsparcia dla osób będących w stanie kryzysu psychicznego oraz ich rodzin.

Przewodnik opracowany przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego powstał w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Załączniki
Dostępne Formy Opieki Zdrowotnej, Pomocy Społecznej i Aktywizacji Zawodowej dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Województwie Śląskim [PDF 782,0B]