Kto zorganizuje Piknik Integracyjny w WPKiW?

Konkurs na zorganizowanie drugiej edycji imprezy

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „II Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych na terenie Rosarium Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA w Chorzowie".

Piknik adresowany jest do pracowników zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej i członków stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego. Jego celem jest prezentacja działań kulturalno-artystycznych osób niepełnosprawnych oraz propagowanie aktywności społeczno-rehabilitacyjnej. W trakcie pikniku zaplanowana została część artystyczna, w trakcie której uczestnicy zaprezentują ulubiony repertuar kulturalny, w tym przedstawienia teatralne, występy muzyczne, recytacje oraz twórczość plastyczną. Towarzyszyć jej powinna część rehabilitacyjna z prezentacją różnych form rehabilitacji oraz zabawowa, w trakcie której uczestnicy będą mogli skorzystać z różnego rodzaju form aktywnego wypoczynku.

Podmiotami uprawnionymi do uczestniczenia w konkursie są te statutowo działające w obszarze zdrowia. Na realizację zadania przeznaczono 65 tys. zł.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na wynajem obiektów, sprzętu i terenów związanych z organizacją pikniku, transport sprzętu oraz osób, obsługę techniczną, przeprowadzenie imprezy, zabezpieczenie miejsca pikniku, opiekę medyczną, ubezpieczenie uczestników, poczęstunek i napoje oraz zakup drobnych upominków i nagród.

Termin składania ofert upływa 2 maja 2012 roku.

Jednocześnie zgodnie z obwiązującymi przepisami ogłoszono także nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu na organizację pikniku.

Pierwszy Śląski Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych zorganizowano w czerwcu ubiegłego roku. Wzięło z nim udział prawie 2 tys. osób - podopiecznych zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się wsparciem osób niepełnosprawnych.

Załączniki
Ogłoszenie o konkursie [PDF 168,0B]
Ogłoszenie - przedstawiciele NGO [PDF 131,0B]