Usłyszeć głos głuchych

Od 1 kwietnia br. weszła w życie długo oczekiwana przez środowisko osób niesłyszących ustawa o języku migowym

Jak mówi Krzysztof Kotyniewicz - Wiceprezes Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Głuchych i wykładowca języka migowego, jest ona wielkim krokiem w kierunku realizacji praw i potrzeb osób głuchych i głuchoniewidomych. Uznano rolę tłumacza-przewodnika oraz specyficznych metod komunikowania się tych ludzi. Ustawa o języku migowym wymusza równe traktowanie osób głuchych i głuchoniewidomych w stosunkach obywateli z administracją publiczną. Akt ten potwierdza, że polski język migowy jest językiem i zobowiązuje państwo do wspierania jego używania i rozwoju poprzez przeznaczanie na ten cel odpowiednich środków finansowych.  Ustawa ta wymaga jednak jeszcze odpowiednich poprawek oraz wydania rozporządzeń ministra ds. zabezpieczenia społecznego, które regulowałyby kwestie związane m.in. z rejestrem tłumaczy języka migowego, źródłami finansowania szkoleń oraz tłumaczy czy też Radą Języka Migowego.

Według danych Polskiego Związku Głuchych w Polsce żyje 25 780 dorosłych osób niesłyszących i 33 073 dorosłych osób słabo słyszących. Szacuje się, że 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu.

Warto dodać, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczął szkolenia dla pracowników z języka migowego, co w niedalekiej przyszłości powinno ułatwić załatwianie spraw przez osoby słabo słyszące i niesłyszące.