Program wyrównywania różnic - realizacjeSzpital Chorób Płuc w Orzeszu

Nowe znaczenie usprawniania leczniczego w kompleksowym nowoczesnym ujęciu rehabilitacji w chorobach płuc (układu oddechowego) w Szpitalu Chorób Płuc  w Orzeszu (43-180 Orzesze ul. Gliwicka 20)SPZOZ w Myszkowie

  • Zakup sprzętu dla Oddziału Rehabilitacji.
  • Zakup sprzętu dla potrzeb Działu fizjoterapii
  • Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb gabinetu fizjoterapii Szpitala Powiatowego
  • Zakup sprzętu dla potrzeb gabinetu fizjoterapii Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej nr1 

w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (42-300 MyszkówSzpital Kolejowy w Wilkowicach -Bystrej

Poszerzenie zakresu oraz podwyższenie standardu świadczeń rehabilitacyjnych dzięki zakupowi nowego sprzętu rehabilitacyjnego w Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach -Bystrej, 43-365 Wilkowice ul. Żywiecka 19