ONI – promocja sztuki osób niepełnosprawnych intelektualnie

Od szeregu lat na świecie twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie wzbudza szeroki oddźwięk wśród odbiorców sztuki i jest znana jako „Art Brut"

W najbliższą środę 12 maja 2010 r. w Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach odbędzie się regionalne seminarium połączone z wystawą prac osób niepełnosprawnych. W trakcie seminarium będzie można poznać powody, dla których sztuka osób niepełnosprawnych intelektualnie odznacza się szczególną estetyką i wrażliwością na drugiego człowieka. Seminarium jest jedną z wielu imprez artystyczno-edukacyjnych mających na celu ukazanie wkładu osób niepełnosprawnych w dorobek kulturalny. Daje też niepowtarzalną okazję do zetknięcia się ze śląskimi przedstawicielami opisywanego nurtu.

Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski; patronat artystyczny - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, prof. Marian Oslislo.